osad na pompie repomper

CZYSZCZENIE POMP I UKŁADÓW

Czyszczenie pomp ( chemiczne /i lub dodatkowo mechaniczne) stosuje się często dla pomp pompujących różnego rodzaju chemię która osadza się na elementach wewnętrznych pompy, usunięcie tych osadów przywraca  zazwyczaj pełną sprawność( wydajnościową) pompy.

Bardzo często stosuje się chemiczne czyszczenie dla pomp głębinowych który parametry drastycznie spadają w przypadku osadów wapiennych wraz z zażelazieniem. Mamy możliwość usunięcia tych osadów niemalże w 99,5% jak również dla klientów wymagających przeprowadzenie dezynfekcji elementów pompy podczas montażu.

Ta usługa serwisowa  również ma odzwierciedlenie w sporządzanych protokołach zawierających dokumentacje foto.