diagnostyka_repomper

Diagnostyka pomp i silników elektrycznych

Jest to typowa usługa utrzymaniowa. Pozwala ona na weryfikacje stanu pompy/silnika, jego naprawy w przypadku wykrycia zużycia czy uszkodzenia lub też do planowania przyszłościowych przeglądów lub napraw kiedy nadejdzie czas przestojów serwisowych w zakładach. W skład tej diagnostyki wchodzić mogą  pomiary elektryczne pompy (statyczne, dynamiczne), pomiary wibracji, temperatury, termowizja, pomiary wydajności pompy etc. Są to zwykle pomiary do określenia stanu urządzenia i nie wiążą się z dokonywaniem napraw a jedynie z ich planowaniem.