Electric motor of a powerful industrial

ODNAWIANIE OGÓLNEGO STANU URZĄDZEŃ

Odnawianie jest dodatkową usługą wykonywaną zazwyczaj podczas  remontów urządzeń. Zakres tej usługi zależy zarówno od stanu urządzenia ale również od warunków w jakich pracuje. Standardowo usuwamy stare powłoki ( mechanicznie lub chemicznie), również piaskujemy elementy. W zależności od warunków w jakich pracuje urządzenie możemy je zabezpieczyć specjalnymi farbami podkładowymi czy też wytrzymałymi zewnętrznymi powłokami epoksydowymi.

Odnawianie  urządzeń również ma odzwierciedlenie w sporządzanych protokołach zawierających dokumentacje foto.