machine tool in metal factory with drill

ODRÓBKA ELEMENTÓW

Podczas regeneracji pomp czy silników bardzo częstym przypadkiem jest nadmierne zużycie wałka rotora. Zużycie może być przyczyną działania agresywnych mediów, korozji czy ścierne lub nawet z uprzednio niewłaściwie wykonanego montażu. Dla takich przypadków  mamy usługę toczenia w której dorabiamy nowy element a dla sytuacji gdzie przyczyną było agresywne medium możemy zastosować modyfikacje w postaci użycia bardziej odpornego materiału.

Możemy również modyfikować pompy w celu dostosowania ich do wymagań procesu. Stosując spawanie lub zgrzewanie możemy wzmacniać elementy pompy, modyfikować uchwyty ale również naprawiać powstałe usterki bez konieczności wymiany części na nowe.

Kolejnym z naszych możliwości jest nakładanie specjalistycznych mas chemo żaro czy ściernoodpornych  co również pozwala na ograniczenia zużycia elementów, wydłuża jego czas eksploatacji czego  konsekwencją jest ograniczenie kosztów serwisu, wydłużenie czasu pracy a co najważniejsze, unikanie kosztów niezaplanowanych przestojów produkcyjnych. 

 

Każda modyfikacja jest zakończona wyspecjalizowanych protokołem z danymi oraz dokumentacją foto.