ODRÓBKA ELEMENTÓW

Podczas regeneracji pomp czy silników bardzo częstym przypadkiem jest nadmierne zużycie wałka rotora. Zużycie może być przyczyną działania agresywnych mediów, korozji czy ścierne lub nawet z uprzednio niewłaściwie wykonanego montażu. Dla takich przypadków  mamy usługę toczenia w której dorabiamy nowy element a dla sytuacji gdzie przyczyną było agresywne medium możemy zastosować modyfikacje w postaci użycia bardziej odpornego materiału.

Możemy również modyfikować pompy w celu dostosowania ich do wymagań procesu. Stosując spawanie lub zgrzewanie możemy wzmacniać elementy pompy, modyfikować uchwyty ale również naprawiać powstałe usterki bez konieczności wymiany części na nowe.

Kolejnym z naszych możliwości jest nakładanie specjalistycznych mas chemo żaro czy ściernoodpornych  co również pozwala na ograniczenia zużycia elementów, wydłuża jego czas eksploatacji czego  konsekwencją jest ograniczenie kosztów serwisu, wydłużenie czasu pracy a co najważniejsze, unikanie kosztów niezaplanowanych przestojów produkcyjnych. 

 

Każda modyfikacja jest zakończona wyspecjalizowanych protokołem z danymi oraz dokumentacją foto.

REPOMPER           biuro@repomper.pl         511 372 000