pomiary_elektryczne_repomper

POMIARY ELEKTRYCZNE SILNIKA

 - statyczne ( pełna diagnostyka silnika)

- dynamiczne ( pełna diagnostyka energetyczna silnika), w tym pomiary wibracji, hałasu

Pomiary statyczne - prowadzone są na odłączonym od zasilania silniku w celu weryfikacji stanu jego uzwojenia

Pomiary dynamiczne - prowadzone są  na pracującym silniku w celu kontroli zasilania/ poboru prądu oraz oceny pracy podczas analizy tych danych.

Każde z powyższych pomiarów dokonywane jest na wyspecjalizowanym urządzeniu.

Pomiary można rozszerzyć o pełną diagnostykę tzn. pomiar temperatury. hałasu, wibracji, wydajności etc.

Każda diagnostyka jest zakończona wyspecjalizowanych protokołem z danymi oraz dokumentacją foto, a cały protokół jest przechowywany w historii i możliwy do wglądu w każdym momencie co pozwala analizę zużycia urządzenia i planowania jego przeglądów.