pomiar_wydajności_repomper

POMIARY PRACY POMP

Pomiar wydajności - wykonywany jest za pomocą bezinwazyjnego urządzenia ultradźwiękami, Taki pomiar można rozszerzyć o pomiar ciśnienia z wykorzystaniem czujników przed i za pompą. Takie pomiary dokonujemy na instalacji klienta co pozwala ocenić parametry pracy pompy oraz wykryć błędy doboru czy też wady urządzenia  czy instalacji.

 

Każda diagnostyka jest zakończona wyspecjalizowanych protokołem z danymi  ( w tym przypadku nawet porównanie z charakterystyką producenta dla mierzonej pompy) oraz dokumentacją foto, a cały protokół jest przechowywany w historii i możliwy do wglądu w każdym momencie co pozwala analizę zużycia urządzenia i planowania jego przeglądów.

Pomiary można rozszerzyć o pełną diagnostykę tzn. pomiar temperatury. hałasu, wibracji, wydajności etc.