osiowanie_repomper

PRECYZYJNE USTAWIENIA I KONTROLA URZĄDZEŃ

W przypadku zastosowania silników z sprzęgłem rozłącznym mamy możliwość jego poprawnego montażu stosując osiowanie urządzeniem laserowym.

Urządzenie służy również do kontroli oraz poprawnych zastawów podczas gdy urządzenie wykazuje silną tendencje do zużywania łożysk oraz wykazanej podczas termowizji wysokiej temperatury łożysk. Błędne osiowanie może mieć również wpływ za zbyt częste zużycie uszczelnień mechanicznych

Podobne problemy może generować niewyważone elementy wirujące, w tym przypadku możemy wykonać wyważenie nawet na urządzeniu( bez jego demontażu) co daje najlepsze rezultaty.

Każda diagnostyka jest zakończona wyspecjalizowanych protokołem z danymi oraz dokumentacją foto, a cały protokół jest przechowywany w historii i możliwy do wglądu w każdym momencie co pozwala analizę zużycia urządzenia i planowania jego przeglądów