Reanimation with defibrillator.jpg

Reanimacja czasowa urządzeń

Jest to unikatowa usługa. Powstała dla przypadków kiedy cześć zamienna nie jest dostępna w możliwie krótkim czasie a cykl produkcyjny musi trwać ponieważ jego wstrzymanie lub nie zachowanie któregoś z parametrów wiąże się z ogromnymi konsekwencjami. Polega ona zgrubnej naprawie ( spawaniu elementów, zastosowaniu zamienników, naprawę przez użycie mas naprawczych, dorabianie elementu z innych materiałów). Jest to tylko i wyłącznie czasowa naprawa do momentu dokończenia cyklu produkcyjnego lub otrzymania oryginalnej części. Taka naprawa jest możliwa tylko w sytuacji kiedy nasz inżynier oceni że taka naprawa nie spowoduje uszkodzenia urządzenia lub nie zagraża użytkownikowi. Jest to naprawa czasowa i zawsze przy jej wykonaniu klient podpisuje zobowiązanie ze po dokończeniu cyklu lub otrzymaniu nowej części urządzenie zostanie przekazane do serwisu celem właściwego i profesjonalnego dokończenia naprawy. Koszt naprawy jest zawsze sumarycznym kosztem czynności"reanimacyjnych oraz późniejszą planowaną właściwą naprawą) to zabezpiecza nasz serwis przed zjawiskiem zaniżania kosztów napraw, stosując naprawy prowizoryczne których jesteśmy kategorycznym przeciwnikiem.