automatyka_repomper

WERYFIKACJA AUTOMATYKI STERUJĄCEJ

Weryfikacja jest prowadzona przez wyspecjalizowanego pracownika który posiada zarówno wiedzę teoretyczną jak również praktyczną w budowaniu sterowania do zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Weryfikacja jest bardzo wnikliwa i opiera się na weryfikacji zastawów oraz poprawności konfiguracji sterowania, poprawności podłączenia, poprawności zastosowanych komponentów etc. Weryfikacja zawiera również pomiary elektryczne. 

Każda diagnostyka jest zakończona wyspecjalizowanych protokołem z danymi oraz dokumentacją foto, a cały protokół jest przechowywany w historii i możliwy do wglądu w każdym momencie co pozwala analizę zużycia urządzenia i planowania jego przeglądów.